Seminarium
„Wartości niematerialne w rozwoju firmy”
 
15 maja 2018 r., godz. 09.00
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. Mickiewicza 64, Aula Nowa

Dane do rejestracji


Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych


* pole obowiązkowe